ناگفته حافظ ناظری منتشر شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۶ مرداد

آلبوم ناگفنه اثری خاص از حافظ ناظری منتشر شد. این آلبوم جزو اولین آثار خاورمیانه است که به جایگاه صدر فروش موسیقی کلاسیک در جهان رسیده است. حافظ ناظری که چند سال پیش از طرف لس آنجلس تایمز با عنوان یکی از پدیده های موسیقی جهان نام برده شد ، چند سالی بود که بر روی حافظ ناظری بر روی پروژه سمفونی رومی کار میکرد.اتفاقا آلبوم ناگفته هم اولین اثر منتشر شده از همین سمفونی است.

آلبوم ناگفته حافظ ناظری با 16 قطعه و 4 فصل میرود تا عرصه موسیقی را تحت تاثیر تمام و کمال خود قرار بدهد.

ارسال پرسش جدید