سخنرانی کیروش امروز در ای اف اسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۸ مرداد

کارلوس کیروش ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ، قرا است امروز در اجلاس مربیان آسیایی سخنرانی کند. کیروش بدون تردید در این اجلاس شناخته شده ترین مربی است. نکته جالب توجه درباره حضور کارلوس کیروش در این اجلاس ، قرار گرفتن او به خصوص در کانون توجه دیگر مربیان آسیایی است. شدت توجه به کیروش آنقدر زیاد بوده که سایر مربیان مرتب از او درخواست می کردند با آنها عکس یادگاری بگیرد.

در ادامه این اجلاس امروز قرار است کیروش درباره مسائل مختلف فوتبال قاره آسیا و پیشرفت آن سخنرانی کند. در این اجلاس برای هر مربی پرچمی در نظر گرفته شده که عکس فرد مورد نظر روی آن چاپ شده و پرچم کشوری که سرمربیگری آن تیم را به عهده دارد هم کنارش حک شده است.
ارسال پرسش جدید