گوگل ارائه امکان جدید در جی چت را اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۸ مرداد

 سخنگوی گوگل اعلام کرد از این پس کاربران جی چت میتوانند در شکل جدیدی با دوستان خود در تماس باشند. اگرچه به نظر میرسد این موضوع بیشتر در امکان ایجاد تغییراتی در عکس کاربران خلاصه میشود. شاید به همین دلیل است که کارشناسان این امکان جدید را صرفا یک موضوع ساده جهت اجازه در پیرایش کردن عکس کاربران می دانند و معتقدند شاید خیلی هم لزومی به استفاده از این ویژگی جدید نباشد.

با این حال سخنگوی گوگل توضیحات خود را اینطور ادامه میدهد:
در این سرویس جدید کاربران می توانند از ویدئو چت ، چت های تلفنی یا چت قدیمی به وسیله مسنجر استفاده کنند بدون اینکه نیازی به باز بودن صفحه جی میل آنها باشد. در واقع ما قصد داریم امکان استفاده بهتر و راحت تری را برای کاربران خود فراهم کنیم.
با این حال برخی معتقدند فرق عمده ای در استفاده از Gchat واقع نشده است چه اینکه لیست کانتکت ها و پیام ها همان شکل سابق دارد و تنها اتفاق جدید که افتاده است اینکه کاربران می توانند تصویربرگردانده شده پس زمینه را کراپ کنند. البته ظاهرا عکس قابل تغییر نیست و فقط میتوان تغییراتی در شکل و شمایل آن ایجاد کرد و کار در این صفحه همچنان با همان سیستم و منبع قدیمی پیش میرود.
با وجود اعلام گوگل مبنی بر ارائه سرویسی جدید در جی چت اما بسیاری از کاربران معتقدند اتفاق ویژه ای دراین باره نیفتاده است! باید منتظر واکنش گوگل به این انتقادها بود.
ارسال پرسش جدید