شکست مسی یعنی موفقیت مورینیو!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۹ مرداد

سرمربی اینروزهای چلسی بدون هیچ تعارفی از لذت شکست دادن مسی می گوید و معتقد است زمانی موفق بوده است که مسی را شکست داده.

چند سال قبل در دوره ای که خوزه مورینیو مربی اینتر میلان بود موفق شد بارسلون را همراه مسی شکست بدهد و حالا مورینیو از این اتفاق به عنوان موفقیت دوران فوتبالی اش یاد میکند.
البته قصد سرمربی فعلی چلسی برخلاف عادت همیشگی اش تخریب لیونل مسی نیست بلکه او مسی را بازیکن متفاوتی میداند و حضور وی در فوتبال را تا این اندازه بزرگ میکند:
مسی بازیکن خاصی است. روی که فوتبال او تمام شود و برای همیشه کنار برود و از فوتبال خداحافظی کند ، همان موقع نقشه فوتبال در دنیا تغییر میکند.
ارسال پرسش جدید