اعتراض اینستاگرامی مهرانه مهین ترابی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۳۱ مرداد

باز هم صفحات اجتماعی تقلبی صدای اعتراض بازیگران و افراد سرشناس را درآورد. اینبار از قرار معلوم نوبت مهرانه مهین ترابی بوده که با یک صفحه اینستاگرامی غیر واقعی که به نام خودش ساخته شده است مواجه شود. مهرانه مهین ترابی اما درباره این موضوع در صفحه اصلی اینستاگرام خود به طور علنی اعتراض کرده است. صفحه غیر واقعی بازیگر سریال خانه سبز از قرار معلوم حدود 5 هزار نفری دنبال کننده دارد و شاید همین مسئله هم بیشتر باعث شده تا مهرانه مهین ترابی اعلام کند صفحه فوق تقلبی است و به او تعلق ندارد.

خانم بازیگر در اعتراض به این موضوع می گوید:
متاسفم ، به صفحه اصلی من میان و عکس هام رو برمیدارن و به در صفحات دیگه میگذارن!
ارسال پرسش جدید