بن افلک از جمهوری خواهان خوشش نمی آید؟
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۳۱ مرداد

بن افلک که اینروزها به دلیل جدایی از همسرش در تیتر اخبار مربوط به سینما قرار گرفته با اعلام نظر سیاسی اش تا حدودی از فضای قبلی فاصله می گیرد و وارد جو جدیدی میشود.

افلک یک بازیگر هوادار دموکرات هاست و این باور خود را مدیون دوران بچگی اش میداند و مادر وی که معلم بوده و در نهایت غلبه باورهای دموکراتیک در فضای خانوادگی و زندگی اش که با او بزرگ شده و در وی نهادینه شده است.
نکته جالب توجه درباره فعالیت های سیاسی بن افلک حضور پررنگ او در راه اندازی کمپین های انتخاباتی دموکرات هاست که گویی یک برنامه جدی برای این هنرپیشه 41 ساله در بین همه فعالیت هایش به حساب می آید.
با همه این احوال بن افلک در یکی از آخرین مصاحبه هایش نظر عجیب و جنجال برانگیزی درباره سایر بازیگرانی که از هواداران جمهوری خواهان هستند داده است. او می گوید:
وقتی آنها را میبینم و میدانم که جمهوری خواه هستند ؛ یک قسمتی از من فکر میکند که اگر آنها را از نزدیک ببینم شاید از ایشان خوشم نیاید. شاید هم صرفا عقایدمان با هم متفاوت است. در این زمینه شرایط کمی گنگ و مبهم است.
ارسال پرسش جدید