شوک بزرگ برای دونده زن امریکایی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۳ شهريور

مولی هادل دونده زن امریکایی در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در بای جین ، با یک شوک بزرگ روبه رو شد. مولی هادل زمانیکه مشغول رقابت در مسابقه دوی ده هزار متر بود ، با یک خوشحالی زود هنگام ، مدال برنزی را که فقط به اندازه یک قدم با آن فاصله داشت از دست داد تا بعد از اتمام رقابت فقط اشک های حسرت برای او باقی بماند.

مولی هادل در حالیکه در یک قدمی خط پایان بود ، به خیال اینکه مدال برنز را به دست آورده ، با بالا بردن دست هایش ، خوشحالی زودهنگام خود را آغاز کرد ، درست در همین لحظه بود که رقیب به سرعت از کنار او رد شد و پایش زودتر از خط پایان گذشت.

به این ترتیب مولی هادل با یک خوشحالی بی موقع و البته زودهنگام خیلی راحت عنوان سومی و مدال برنز مسابقات جهانی را از دست داد تا حالا با حسرت از این لحظه و واکنش زودهنگامش یاد کند.

ارسال پرسش جدید