سپ بلاتر: من وجدان دارم
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۳ شهريور

سپ بلاتر ، رئیس سابق فیفا ، فدراسیون فوتبال جهانی ، در مصاحبه ای با بی بی سی نسبت به اتهامات وارد شده به خود اعلام بی گناهی کرد.

سپ بلاتر که در پی رسوایی های اخیر برخی مقامات فیفا ، از سوی بسیاری از اهالی فوتبال ، خود و ارگان تحت ریاست او متهم به رشوه خواری سیستماتیک شده بودند در برابر موج این همه اتهام از خود اینگونه دفاع کرد:
از سمت ریاست در فیفا استعفا دادم چون میخواستم از این ارگان محافظت کنم. من توانایی مراقبت از خودم را دارم چون به اندازه کافی قوی هستم.در ضمن دقیقا میدانم که چه کارهایی انجام داده ام و چه کارهایی انجام نداده ام.
سپ بلاتر صحبت هایش را اینطور ادامه داد:
من وجدان دارم و انسان صادقی هستم. من پاک هستم و بابت این موضوع نگرانی ندارم.
ارسال پرسش جدید