دانشمندان توانستند در خاک مشابه مریخ و ماه گیاه پرورش دهند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۲ اسفند

محققین دانشگاه و مرکز پژوهش Dutch Wageningen روز سه شنبه از پرورش ده نوع گیاه در خاکی مشابه به خاکی که فضانوردان در مریخ و ماه با آن برخورد دارند خبر داد. گوجه، نخود فرنگی، چاودار (از خانواده گندم)، منداب، تربچه و شاهی، دستاوردهای این گروه در خاک شبیه سازی شده بوده است.

همین گروه در سال گذشته نیز تلاش کرده بودند تا گیاهان را رشد دهند اما تلاش شان تقریبا با شکست مواجه شد. با این حال، باید در نظر گرفت که خاک مریخ و ماه، به مقادیر بسیاری در قیاس با خاک کره زمین، آبگریز است یا هیدروفوبیک است.

پژوهشگران با افزودن مقداری چمن تازه به خاک، اندکی به آن قوت بخشیدند تا آماده پذیرش آب و رشد گیاهان باشد. دکتر ویگر واملینک، سرپرست این پروژه می گوید که «ما واقعا شگفت زده شدیم. این آزمایش نشان داد که خاک مریخ پتانسیل بالایی دارد اگر به درستی آماده شده و آب به آن برسد.»

با این حال، قضیه آنطور هم نیست که فضانوردها در بدو ورود خود مشغول پخش کردن دانه های گیاهان شوند و انتظار رشد داشته باشند. خاک باید به شکلی کامل آماده شود و میزان آبرسانی به آن نیز تحت کنترل باشد.

در دور سوم پژوهش، محققین می خواهند بدانند که گیاه رشد یافته در این سیاره آیا سمی است یا خیر.

منبع: دیجیاتو

ارسال پرسش جدید