رکورد شکنی فیس بوک با 1 میلیارد نفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور

دوشنبه هفته گذشته برای فیس بوک یک روز ویژه بود. درست زمانیکه ظرف مدت 24 ساعت بیش از یک میلیارد نفر از بزرگترین شبکه اجتماعی آنلاین دنیا بازدید میکردند ، این روز خاص رقم خورد.

تعداد بازدیدکنندگان فیس بوک در یک روز از مرز یک میلیارد نفر گذشت تا تمام توجهات جهانی دنیای تکنولوژی به این شبکه اجتماعی جلب شود. این در حالی بود که زاکربرگ ، بنیان گذار فیس بوک در صفحه شخصی خود نوشت ما موفق شدیم از این مرحله مهم عبور کنیم. برای اولین بار یک میلیارد نفر در یک روز از فیس بوک بازدید کرده اند.
زاکربرگ این نوشته ها را اینطور ادامه داد:
من افتخار می کنم بابت اینکه ما موفق شدیم چنین پیشرفتی در ارتباطات بسازیم. راه ارتباطی ما به هر فردی صدایی برای گفتن می دهد تا توانایی درک ارتقا یابد و هر کسی در دنیای مدرن امروز ، فرصتی داشته باشد.
این اولین بار بود که از سال 2012 تا به امروز ، تعداد بازدید کنندگان فیس بوک از مرز 1 میلیارد نفر ، صرفا در یک روز گذشت. از قرار معلوم این آمار خیره کننده ، گواه توجه مردم در سراسر جهان به شبکه های اجتماعی برای برقراری ازتباط با خانواده ، دوستان و نزدیکانشان است. به نظر می رسد این شیوه ارتباطی به زندگی روزمره افراد وارد شده و جزوی از فعالیت های روزانه آنها شده است.
ارسال پرسش جدید