تصادف قهرمان جهان با فیلمبردار چینی!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور

دونده جامائیکایی با کسب مدال طلای مسابقات دو میدانی جهان ، عنوان قهرمانی دوی 200 متر را به نام خودش ثبت کرد.

یوسین بولت اما بعد از عبور از خط پایان ، در حالی که به شدت خوشحال بود و اتفاقا مشغول شادی ؛ با یک اتفاق عجیب و غریب مواجه شد.
در همان لحظاتی که یوسین بولت جشن گرفته بود و شادی اش را برابر دوربین های تلویزیونی نمایش می داد ، یک خبرنگار چینی که روی اسکوتر مشغول فیلمبرداری بود ، تعادلش را از دست داد و به سمت قهرمان رفت.
در یک لحظه یوسین بولت و فیلمبردار چینی به هم برخورد کردند و هر دو نقش بر زمین شدند. البته به جز چند جراحت سطحی اتفاق خاص دیگری برای این دو نفر نیفتاد و بعد از اینکه از روی زمین بلند شدند ، با یک خوش و بش دوستانه ماجرا را فیصله دادند.
ارسال پرسش جدید