استاد آواز ایران ملاقات ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۸ شهريور

شاید لغو کنسرت محمد رضا شجریان در استانبول خیلی به ماجرای بستری شدن او  در بیمارستان بی ربط نباشد.

چندی پیش خبر لغو کنسرت محمد رضا شجریان در ترکیه رسانه ای و متعاقب آن اعلام شد این برنامه در زمان دیگری اجرا خواهد شد.
با این حال جدیدترین خبری که از استاد آواز ایران به گوش می رسد بستری شدن او در بیمارستان کسری است. از قرار معلوم محمد رضا شجریان به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان بستری شده است هر چند کادر پزشکی بیمارستان کسری اطلاعات بیشتری در این باره نمی دهند.
از قرار معلوم محمد رضا شجریان طبق اعلام پزشک معالجش فعلا ملاقات ممنوع است و باید استراحت کند.
ارسال پرسش جدید