مرگ بازیگر جوان روی صحنه تئاتر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۸ شهريور

جوان ترین بازیگری که تا به حال نقش ژان والژان را ایفا میکرد بر اثر یک سانحه در صحنه تئاتر درگذشت.

کایل ژان بپتیست اولین و جوان ترین بازیگر امریکایی افریقایی بود که این نقش را در تئاتر برادوی بازی می کرد. این بازیگر در حالی که مشغول اجرای نقش ژان والژال در نمایش اقتباسی بینوایان بر روی صحنه بود بر اثر آتش سوزی در تئاتر برادوی ،سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
این بازیگر 21 ساله در واقع در آخرین شب نمایش ، دچار این حادثه شد؛ حادثه ای که تاسف بسیاری را در پی داشت به طوریکه تئاتر امپریال با انتشار بیانیه درباره کایل اینچنین نوشت:
او یک استعداد جوان و درخشان بود که یک حضور جادویی و تاریخی از خود بر روی صحنه برادوی بر جای گذاشت.
ارسال پرسش جدید