حکمرانی سرشناس ها در تنیس آزاد امریکا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ شهريور

با استارت رقابت های تنیس آزاد امریکا ، اینروزها عمده توجهات دنیای ورزش معطوف به این رقابت ها شده است و البته مسابقات تنیسورهای سرشناس و پرطرفدار ، مرتب از طرف هواداران آنها پیگیری می شود.

در همین راستا در اولین شب مسابقات تنیس آزاد امریکا ، سرنا ویلیامز و رافائل نادال بدون اینکه با چالش جدی مواجه شوند ، از سد حریفان خود گذشتند و بنا به گزارش بی بی سی ، به آسانی در اولین مسابقه پیروز شدند.
در همین راستا سرنا ویلیامز تنیسور شماره یک جهان در بین خانم ها موفق شد ویتالیا دیاچنگو را شکست دهد.
در رقابت های مردان رافائل نادال موفق شد به راحتی ، برنا کوریک 18 ساله را از پیش رو بردارد.
نواک جوکویچ ، مرد شماره یک تنیس جهان هم با عبور از کی نیشیکوری، شکست را به این تنیسور ژاپنی تحمیل کرد.
باید دید در ادامه این مسابقات ، تنیسورهای نام آشنای دنیا چقدر در رسیدن به عنوان بهترین ها و قرار گرفتن روی سکوهای برتر موفق عمل خواهند کرد.
ارسال پرسش جدید