کمربند زندگی؛ کمربندها را درست ببندیم
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۸ ارديبهشت

در جهان امروز حوادث رانندگی یکی از ٣ علت اصلی مرگ‌ومیر انسان‌ها به حساب می‌آید. در بررسی‌های انجام شده علت اصلی بیشتر تصادفات رانندگی ناشی از سرعت، سبقت غیرمجاز، شتاب و عجله‌ بی‌مورد بوده است.

براساس بررسی‌های انجام شده در تمام کشورها بستن کمربند ایمنی مهم‌ترین نقش را در پیشگیری از صدمات و مرگ‌ومیر ناشی از سوانح رانندگی دارد. آگاهی مردم نسبت به ضرورت استفاده از کمربند ایمنی افزایش داشته است به گونه‌ای که  هر سال ٢درصد بر تعداد استفاده‌کنندگان از کمربند ایمنی در سطح جهان افزوده شود.

منبع: شهروند

ارسال پرسش جدید