ویدئو دزدی در فیس بوک سخت می شود!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ شهريور

بعد از انتقادهای بسیاری که درباره دزدی ویدئو در فیس بوک ، متوجه طراحان این کمپانی شد ، از قرار معلوم حالا فیس بوک برنامه جدیدی جهت جلوگیری از این اتفاق طراحی کرده است که مرحله آزمایشی را طی می کند.

در همین راستا از این پس اگر محتوای ویدئوی کسی بدون اجازه او از صفحه اش برداشته و در فضای دیگری منتشر شود ، شخص مذکور می تواند با ارسال آلارمی به فیس بوک ، موضوع را انتقال دهد و سپس ویدئوی مربوطه به طور اتوماتیک از فضای جدیدی که در آن کار شده است حذف می شود.
ظاهرا این ابزار جدید برای جلوگیری از دزدی ویدئو و محتوا از صفحات دیگران ، این قابلیت را هم دارد تا اگر حتی بخشی از محتوای یک ویدئو بدون اجازه صاحب آن در صفحه یا فضای دیگری منتشر شده باشد با ارسال آلارم به مدیریت فیس بوک حذف شود.
ارسال پرسش جدید