هدیه تهرانی در "تقصیر من نیست"
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ شهريور

هدیه تهرانی به جمع بازیگران "تقصیر من نیست" اضافه شد.

این فیلم قرار است جدیدترین اثر سینمایی اسماعیل میهن دوست باشد. ساخت این فیلم سینمایی در ابتدای پاییز همین امسال آغاز خواهد شد.
طبق گزارش برنا ، حضورهدیه تهرانی در این فیلم قطعی شده است و ظاهرا بقیه بازیگران این فیلم هم از جمله بازیگران تئاتری هستند.
فیلم "تقصیر من نیست" یک ملودرام خانوادگی است که بخشی از آن در جاده های شمال و بقیه فیلم در لوکیشن های تهران فیلمبرداری خواهد شد.
ارسال پرسش جدید