وزیر بهداشت به عیادت استاد آواز ایران رفت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ شهريور

سید حسن هاشمی ، وزیر بهداشت صبح امروز به عیادت استاد آواز ایران در بیمارستان کسری رفت.

محمد رضا شجریان که چند روز پیش به دلیل مشکل ریوی در این بیمارستان بستری شده بود ، در حال حاضر شرایط بهتری دارد.
در همین راستا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای پیگیری وضعیت او به ملاقات محمد رضا شجریان رفت و از نزدیک در جریان درمان وی قرار گفت.
سید حسن هاشمی برای استاد آواز ایران آرزوی سلامت و بهبودی کرد.

پیش از این در خبرها آمده بود که محمد رضا شجریان امروز از بیمارستان مرخص می شود. همچنین چند روز پیش ، معون رئیس جمهور ، حسن فریدون هم به عیادت استاد آواز ایران رفت و برای او آرزوی بهبودی کرد.

ارسال پرسش جدید