لوگوی المپیک2020 توکیو اوراق شد!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۰ شهريور

بنابر گزارش بی بی سی ، ژاپن بعد از اینکه لوگوی المپیک توکیوی 2020 با اتهام سرقت طرح آن توسط طراح ژاپنی مواجه شد ، این لوگو را از برنامه خارج کرد و در واقع آن را کنار گذاشت.

کمیته برگزاری این مسابقات اعلام کرد از آنجاییکه درباره این لوگو شک و شبهه های بسیاری وجود دارد ، ترجیح می دهند آن را کاملا از دور خارج کنند.
طبق گزارش رسانه های ژاپنی ، وقتی که طراح این لوگو ، کنجیرو سانو ، از طرف کمیته برگزاری مسابقات المپیک در این مورد بازخواست شده است ؛ قبول کرده که این لوگو توسط او کپی شده است. یک گرافیک بلژیکی پیشتر ادعا کرده بود لوگوی طراحی شده توسط او ، دزدیده شده است!
در ماه جولای ، ژاپن این طرح بحث برانگیز را از استادیوم جدید المپیک خود حذف کرده بود.
ارسال پرسش جدید