آنچه درباره مرلین مونرو نمی دانستید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۱ شهريور

چه کسی می تواند منکر این شود که مرلین مونرو یکی از برگترین و محبوب ترین بازیگران تاریخ سینما جهان بوده است؟

قطعا هیچکس. با این حال او رازی دارد که وقتی همبازی اش در یک فیلم ، از آن پرده برمی دارد تعجب همه را برمی انگیزد.
شاید خیلی ها از این موضوع خبر داشته باشند که مرلین مونرو با یک احساس ناامنی همیشگی در جدال بود. با این حال هیچکس پیش ازاین نمی دانست که این حس ناامنی صرفا شامل زندگی شخصی او نمیشد بلکه زندگی حرفه ای و کاری او هم تحت تاثیر همین مشکل بوده است.
دان مارای ، همبازی مرلین مونرو در فیلم ایستگاه اتوبوس ، درباره این راز از زندگی کاری او می گوید:
او به شدت می خواست به عنوان یک بازیگر جدی و مقبول شناخته شود. البته او در واقع یک بازیگر با تجربه بود ، کسی که دوربین ها شدیدا دوستش داشتند اما مرلین مونرو به طور مداوم قابلیت های خود را فراموش می کرد و این می توانست به دلیل کمبود اعتماد به نفس باشد.
او بعد از این همه تجربه و در شرایطی که از طرف همه تحسین می شد همچنان از  رفتن مقابل دوربین  وحشت داشت.
ارسال پرسش جدید