با مشارکت اعضای باشگاه، ده دستگاه تصفیه کننده هوای ال‌جی به موسسه خیریه بهنام دهش‌پور اهدا شد


 

با هم، می توانیم

 

ضمن سپاس از همه اعضای فعال باشگاه روی خوش زندگی، که با نوعدوستی و اهداء اعتبارات خود، در طرح تجهیز مراکز درمانی بیماری های خاص، به مناسبت هفته بیماری های خاص، مشارکت نمودند، امروز، سه شنبه، 18 خرداد 1395، مصادف با اولین روز ماه مبارک رمضان، تعداد ده دستگاه تصفیه کننده هوای ال‌جی به موسسه خیریه بهنام دهش پور اهداء گردید.

 

به امید تداوم مشارکت و همکاری در فعالیت های خیرخواهانه در آینده.


ارسال پرسش جدید