منوی ناهار کشتی تایتانیک فروخته شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ شهريور

کشتی تایتانیک و همه ماجراهایش همچنان ادامه دارد. داستان تراژیک این کشتی در چندین فیلم و کتاب آمد و با انواع روایت ها ، عنوان شده و اما هنوز که هنوز است از تاتانیک و بازمانده هایش سخن بسیار است.

در ادامه همین ماجراهای تایتانیک به گزارش خبرگزاری رویترز ، آخرین منوی غذایی بازمانده از رستواران این کشتی به حراج گذاشته شد.

این منوی غذایی متعلق به فردی به نام  آبراهام لینکولن سالامون بوده است که به نظر می رسد روز چهاردهم آوریل سال 1912 همراه فرد دیگری به نام اسحاق جرالد در رستوران تایتانیک غذا خورده اند.

پشت این منوی غذایی ، اسحاق جرالد یادداشتی مبنی بر تشکر از سالامون بابت ناهار نوشته است که نشان می دهد این دو در تاریخ مذکور ناهار را با یکدیگر خورده اند.

آخرین منوی باقیمانده از تایتانیک با قیمت 70 هزار دلار فروش رفته است.

منبع: رویترز

 

ارسال پرسش جدید