سعادت آباد و پیروزی با پاک ترین هوا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ شهريور

روزنامه همشهری در گزارشی به سالم ترین و آلوده ترین مناطق پایتخت به لحاظ آب و هوایی پرداخت.

بر این اساس نتایج نتایج حاصل از گزارش کیفیت هوای شهر تهران در ماه گذشته ، حکایت از افزایش دو برابری روزهای سالم مرداد ماه سال جاری ، نسبت به روزهای ناسالم برای گروه های حساس جامعه در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته دارد.

بر اساس این گزارش محله سعادت آباد در شمال غرب شهر واقع در نتطقه 2 و منطقه پیروزی در شرق شهر واقع در منطقه 13 ، با بیشترین روزهای پاک ، سالم ترین هوا را داشته اند.

در مقابل این مناطق اما ، محله گلبرگ در شرق شهر واقع در منطقه 8 به همراه محدوده دانشگاه صنعتی شریف در غرب شهر واقع در منطقه 2، با بیشترین روزهای ناسالم ، آلوده ترین هوا را در 22 منطقه تهران داشته اند.

اگرچه هوای پاک در هیچکدام از روزهای مرداد ماه امسال اتفاق نیفتاده است اما تعداد روزهای سالم که مرداد ماه پارسال 15 روز بود ، امسال با 2 برابر رشد به 30 روز افزایش یافته است.

 

ارسال پرسش جدید