کمتر بخوابید بیشتر سرما می خورید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ شهريور

افرادی که کمتر می خوابند ، خیلی بیشتر گرفتار سرما خوردگی میشوند. این ادعای ساده حاصل تحقیق دانشمندان امریکایی است که معتقدند خواب کافی برای تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار ضروری است.

در این تحقیقات مشخص شده است ، افرادی که شش ساعت یا کمتر در طول شب می خوابند ؛ چهار برابر افرادی که 7 ساعت یا بیشتر می خوابند ، ویروس های سرماخوردگی را دریافت می کنند.

این تحقیقات که در ژورنال خواب منتشر شده ، در ادامه مطالعات قبلی در همین رابطه نشان می دهد ، افراد محروم از خواب کافی ، بیش از بقیه در برابر بیماری ها حساس هستند و اثر گذاری بیماری بر روی آنها بیشتر است به طوریکه حتی پس از بهبود هم دوران ریکاوری آنها بیشتر طول خواهد کشید.

 

 

ارسال پرسش جدید