زیاد بر «نقشه‌ ب» تکیه نکنید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۶ مرداد

خوب است برای اهدافی که در دوران کاری یا زندگی‌تان محقق نمی‌شوند، نقشه‌های جایگزین و پشتیبان (نقشه ب)داشته باشید. اما  به هر حال صرف انرژی زیاد برای سنجش جزئیات نقشه جایگزین به احتمال زیاد شما را از دنبال کردن نقشه اولیه بازخواهد داشت.

 

همانطور که سایت 99u بیان می‌کند، وقتی برای نیل به یک هدف تنها یک نقشه و طرح دارید، تمام تلاش‌تان را بر روی انجام آن می‌گذارید. اما اگر نقشه‌ای پشتیبان داشته باشید خیلی راحت ممکن است در هنگام مواجهه با شرایط سخت در اجرای نقشه آ، دچار این وسوسه شوید که آن را رها کنید و به نقشه ب روی بیاورید. این نظر در در تحقیقی که در دانشگاه‌های ویسکانسین-مدیسون و پنسیلوانیا صورت گرفته، بازتاب داده شده است:

جیها شین و کاترین میکمن محققان این مطالعه، براساس نتایج حاصله توصیه می‌کنند که " هرچند داشتن نقشه جایگرین مزایای شناخته‌شده‌ای دارد ( همچون کاهش اضطراب درباره آینده و ...)، اما هزینه‌هایی هم دارد که باید با دقت سنجیده شوند.

نتایج جدید تا حدی بدور از واقع‌نگری است- انجام مطالعه در دنیای بازی‌های کامپیوتری آنلاین با راه انداختن یک شرکت جدید یا نوشتن رمان معادل نیست. با این وجود این آزمایشات مؤید شهودی قوی هستند- اینکه نقشه جایگزین هر چند ترس و اضطراب ما را فرو می‌نشاند اما همچنین می‌تواند همچون آبی سرد آتش شور و اشتیاق ما را خاموش کند. منطق به ما می‌گوید که به احتمال زیاد در هدفی که با سماجت و سرسختی دنبال می‌شود مشکلی پدید خواهد آمد، چه برسد به طرحی که بیشتر بر شانس مبتنی است. در این مورد آخر نقشه‌های جایگزین طرحی زیرکانه هستند که به نظر نمی‌رسد عواقب منفی داشته باشند. 

 

البته این بدین معنا نیست که شما نباید برای اهدافتان نقشه ب دااشته باشید. فقط باید  به اندازه روی آن وقت بگذارید. یشتر تلاش‌تان را بجای پیشبرد نقشه جایگزین صرف اهداف اصلی کنید. مطمئن باشید که تلاشی که  روی کار هر روزتان می‌گذارید، بر باد نمی‌رود، درست به این دلیل که شما برای هرچه که ممکن است انجام دهید ایده و طرحی دارید.

 

منبع: lifehacker

ارسال پرسش جدید