آیا جهان به آرامی میمیرد؟
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۶ شهريور

بعد از آنالیز دیتاهای به دست آمده از نزدیک به 200 هزار کهکشان ، ستاره شناسان به این نتیجه رسیده اند که از کل کیهان در حدود 2 میلیارد سال قبل فقط نیمی از آنچه که وجود داشته ، باقی مانده است و این رویه مرگ تدریجی جهان گیتی همچنان ادامه دارد.

با این حال همین کارشناسان به مردمی که ممکن است بابت این موضوع نگران باشند توضیح بیشتری میدهند مبنی بر اینکه هیچکس نباید در این مورد وحشت کند چون هنوز 100 میلیارد سال دیگر تا مرگ کامل کیهان فرصت باقی است.

به این ترتیب محققان مرکز بین المللی تحقیقات نجوم رادیویی واقع در غرب استرالیا خیال افرادی را که از این بابت نگران هستند راحت میکنند. این محققان درباره تحقیقات خود می گویند:

ما از تعداد بسیار زیادی تلسکوپ های فضایی و زمینی برای اندازه گیری انرژی تولید شده از بیش از 200 هزار کهکشان که در گستره محدوده طول امواج وجود داشته اند استفاده کرده ایم. داستان این انرژی ها اما در پروژه بیگ بنگ شکل گرفت.داستان انرژی ها البته به مسئله مرگ تدریجی زمین مرتبط است اگرچه تئوری محو شدن به مرور زمان زمین ، در اواخر دهه 1990 مطرح شد.

در عین حال کار برروی انرژی تولیدی کهکشان ها نشان میدهد این اتفاق در میان طول امواج از فرا بنفش تا فرا سرخ اتفاق می افتد. به این ترتیب ارزیابی جامعی از انرژی تولیدی نزدیک به زمین به دست خواهد آمد.

از همین نقطه است که زمین آرام آرام رو به زوال میرود. هر چند میتوان زمین را به فرد مسنی تشبیه کرد که خیلی آرام خودش را بر روی مبل راحتی می اندازد و بعد خیلی آهسته پتو را روی سرش میکشد و خب ممکن است در همین حالت برای همیشه باقی بماند.

این تیم تحقیقاتی امیدوار هستند بتوانند با بسط این اطلاعات درباره نقشه انرژی تولید شده ، دستاوردها و داشته های جدیدی را به تاریخ کلی کیهان اضافه کنند.

 

ارسال پرسش جدید