شما نمی‌توانید در هر بحث و مناظره‌ای بدون اشتباه باشید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۳ شهريور

افرادی که زیر بار اشتباههاتشان نمی‌روند مقبول دیگران نیستند. این عمل شما را همچون بچه‌ها و خیره‌سر و لج‌باز جلوه می‌دهد و نشان می‌دهد که برای دیدگاه دیگران اهمیتی قایل نیستید. اگر در نظر دارید در بحثی حداقل یکبار اشتباه خود را بپذیرید بسیار کمتر لجوج به نظر خواهید رسید.

 

بحث و جدل‌ها اغلب در ضمیر ما به هم می‌پیچند. ما اینطور فکر می‌کنیم که اشتباه کردن باعث خراب شدن وجهه ما می‌شود یا اعتبار ما را خدشه‌دار می‌کند. اما رایان کوک از کاربران سایت کوورا اشاره می‌کند که وقتی که خطایی مرتکب می‌شویم، پذیرش اشتباه‌هایمان دارای نکات مثبت بیشتری برای روابط ما با دیگران است، تا اینکه برای دیگران اثبات کنیم که ما درست می‌گوییم حتی اگر با ملایم‌ترین لحن آن را انجام دهیم. به همین خاطر است که رایان با برنامه‌ای برای پذیرش اشتباه یا گفتن اینکه آن مسله را نمی‌دانم  در هر بحثی شرکت می کند. این بدین معنی نیست که به دورغ بگوید  یک جای کار اشتباه کرده‌ام، در حالیکه چنین نیست. نکته درباره داشتن آمادگی از همان ابتدا برای قبول اشتباه و پذیرفتن نظر درست دیگران است.

 

 شما همیشه در بحث‌هایی که شرکت می‌کنید پیروز نمی‌شوید- چرا که انسان هستید- ولی می‌توانید همیشه  پیروزمندانه رفتار کنید و این بمراتب در دراز مدت مهم‌تر است. بهترین مباحثه‌کنندگان می دانند که چگونه در بحث‌شان شکست بخورند در حالی که برنده به نظر می‌رسند.

 

منبع: lifehacker

ارسال پرسش جدید