سه ورزش غیر منتظره برای اینکه مغز از کار نیفتد!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۷ شهريور

گاهی هم کفش پاشنه بلند

طبیعی است که هر کسی برای پیاده روی از کفش ورزشی استفاده میکند. به خصوص اگر برنامه پیاده روی افراد روتین باشد. با این حال بهتر است گاهی جای کفش ها و مناسبت ها را با هم عوض کنید. به زبان ساده تر اینکه با هم ترکیب کنید. مثلا برای پیاده روی یکروز را با صندل بروید. اگر نمیتوانید با کفش پاشنه بلند پیاده روی کنید ، آن را در خانه بپوشید و برای نیم ساعتی دور خانه راه بروید. دکتر اسشوارز ، روانشناس بالینی درباره این ورزش مغزی اینطور توضیح میدهد: به این ترتیب شما از الگوی هر روزه خود خارج شده اید و مغزتان در برابر اتفاق جدید قرار گرفته است و الگوی همیشگی برایش تکرار نمیشود. این موضوع برای مغز خوب است.

 

2 دست چپ به جای راست ، راست به جای چپ!

تا به حال مجبور شده اید موهایتان را با دست مخالف شانه بزنید؟ یا دندان هایتان را با دست مخالف مسواک بزنید؟ آیا اینکار اذیتتان میکند؟ دکتر اسشوارز دراین مورد می گوید: هر چیزی که باعث شود مغز شما سخت تر کار کند و در واقع شما را کلافه کند اتفاق خوبی برای مغزتان به حساب خواهد آمد. سعی کنید در برنامه های منظم روزانه خود این تغییرات را ایجاد کنید. مثلا سشوار را با دست مخالف بگیرید. دندانهایتان را با دست مخالف مسواک بزنید یا موهایتان در همان قالب قرار میگیرد و به آن عادت میکند اما در صورتیکه چنین تغییری اتفاق بیفتد در واقع مثل این است که سیناپس های جدید (محل اتصال دو عصب) آتش گرفته باشد. بنابراین مغز شما مجبور است اتفاق جدید را تجزیه و تحلیل کند و راهی برای درست انجام دادن کار پیدا کند. در اینصورت درست مانند این است که شما گرد و غبار زمان را از روی مغز خود پاک کرده باشید.


 3 نگاه نکنید ، بچشید!

بسیاری از مزه ها صرفا به دلیل تصمیم گیری چشم راهی به قضاوت توسط حس شما پیدا نمیکنند.  شما بسیاری از طعم ها را بدون اینکه آنها را بو یا مزه کنید از برنامه غذایی خود حذف می کنید. در اینصورت مغز شما هم فرصت تجزیه و تحلیل طعم های جدید را پیدا نخواهد کرد.

چشمهایتان را با یک پارچه ببندید و بعد طعم های مختلف را امتحان را کنید. به این ترتیب شیرینی ، ترشی ، شوری و یا هر مزه دیگری را برای تشخیص دادن به مغزتان ارجاع داده اید بدون اینکه چشم بتواند قضاوتی کند. بنابراین شما طبق عادت رفتار نکرده اید و در نتیجه مغزتان را در برابر یک چالش جدی قرار داده اید که در نوع خود یک ورزش به مغزی به حساب می آید.

 

 

ارسال پرسش جدید