احساس عدم کنترل مانعی بزرگ برای آغاز کار است
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهريور

زمانی که انگیزه شما کم است، آغاز کردن کارها دشوار می‌شود. هیچ چیز مانند این احساس که کارهایتان از کنترل شما خارج شده‌اند نمی‌تواند انگیزه‌یتان را بخشکاند. برای مقابله با این وضع، راهی بیابید که احساس کنید همه چیز در کنترل شما است.

به گزارش ال‌جی و به نقل از لایف‌هکر، وب‌سایت مشورت‌دهی Barking Up the Wrong Tree می‌گوید، احساس اینکه در انبوهی از وظایف غرق شده‌اید به شما احساس از کنترل خارج بودن وضعیت را می‌دهد. این بیچارگی سبب می‌شود یافتن انگیزه برای آغاز کار دشوار شود. اگر برای آغاز به کار مشکل دارید باید به دنبال راهی برای کنترل آشفتگی باشید.

فضانوردان، سربازان نیروهای ویژه و حتی سامورایی‌ها بر این نکته توافق دارند:‌احساس آرامشبخش کنترل داشتن می‌تواند اضطراب ناشی از یک وظیفه را کاهش دهد. اما راهی آسان برای به دست آوردن کنترل چگونه خواهد بود؟ دوید آلن که مسول سیستم مشهور بهروری  Getting Things Done است می‌گوید، ما اغلب به خاطر بزرگ و ترسناک دیدن پروژه دچار اضطراب می‌شویم. پس وظایف رعب‌آور را به قدم‌های کوچکی تقسیم کنید که به آسانی قابل مدیریت کردن هستند.

برای چگونه انجام دادن یک وظیفه راه‌های زیادی هستند که به شما احساس کنترل بیشتری  می‌دهد. شما می‌توانید یک پروژه بزرگ و پر دردسر را به قدم‌های کوچک و مدیریت پذیر‌تر تقسیم کنید. می‌توانید محل کارتان را به جایی دلپذیرتر و آرامتر منتقل کنید ( اگر چه بهتر این مکان جایی نباشد که شما معمولا در آن استراحت می‌کنید). حتی تنظیم پروژه‌تان به نحوی که بیشتر به آن حس مالکیت داشته باشید می‌تواند به شما احساس کنترل داشتن بدهد. 

ارسال پرسش جدید