اجازه ندهید دیگران اضطراب خودشان را به شما منتقل کنند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر

قبض‌ها، کار، روابط و ناامنی‌های دیگر به اندازه کافی به زندگی شما اضطراب وارد می‌کنند. پس به دیگران اجازه ندهید با اضطرابشان این وضعیت را بدتر کنند.

 

به گزارش ال‌جی و به نقل از لایف‌هکر، مایک مونتریو طراح در Dear Design Student توضیح می‌دهد که اضطراب رسانا است. اگر کسی نسبت به موضوعی اضطراب دارد تمایل دارد که دیگران را نیز درگیر آن کند. درمیان گذاشتن اضطراب به آن حس اعتبار می‌بخشد و کمک می‌کند که کمی از سختی آن کاست. برای مثال اگر مشتری شما نسبت به موعد کاری مضطرب باشد تمایل دارد که آن نگرانی را به شما نیز منتقل کند. اگر شما هم از آن بترسید، آن را در الویت قرار می‌دهید یا حداقل سعی می‌کنید کمی از نگرانی مشتری بکاهید. به استثنای موارد مفید این چنینی در بیشتر موارد اضطراب منتقل شده فقط شرایط را بدتر می‌کند و الزاما به بهروری بیشتر ختم نمی‌شود.

 

ترفند مواجه با افراد مضطرب دو مرحله‌ای است. اول آرام بمانید چرا که در غیر اینصورت هیچ چیز خوبی رخ نخواهد داد. تصور کنید که شما از اینکه انگشت دستان را بریده‌اید نگران هستید و نزد دکتر اروژانس رفته‌اید. حالا اگر او هم مانند شما باشد قطعا نتیجه کار خوب نخواهد شد. دوم همدل باشید. شخص مضطرب واقعا نمی‌خواهد شما را مثل خودش کند بلکه او نیاز دارد که شنیده شود. پس به صحبت‌هایش گوش کنید. نگرانی‌های او را با صدایی آرام تکرار کنید. اگر او می‌خواهد شما را مقصر این وضعیت جلوه دهد اجازه دهید به آرامی از موضوع عبور کند. به یاد داشته باشید که اگر او خودش مسول پدید آمدن وضعیت فعلی است حالا اصلا زمان خوبی برای یاد آوری این موضوع نیست.

 

البته که اضطراب کلیدی نیست که بتوان با یک اشاره آن را خاموش کرد. علتی که اضطراب تمایل دارد به دیگران منتقل شود قدرتمند بودن آن است. در مواجه با کسی که دچار وحشت شده است می‌توان به سادگی مثل او شد. اما اگر به خودتان یادآوری که این مسله به شما مربوط نیست و مشکل دیگری است. می‌توانید حواستان را جمع کنید و با آرامش بر حل مسله متمرکز شوید.  

ارسال پرسش جدید