بزرگترین نگرانی اپرا وینفری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۸ شهريور

با درآمدی معادل ارزش خالص 3 میلیارد دلار ، اپرا وینفری به عنوان یکی از ثروتمندترین زنان دنیا و البته در عین حال یکی از محبوب ترین ها هم شناخته می شود. او که بین طرفدارانش به زنی خود ساخته معروف است در مقاله ای که در مجله خود یعنی اپرا *O* نوشته است بزرگترین نگرانی اش را اینطور توصیف می کند:

هرگز برای اینکه پول دربیاورم و این عدد و رقم را بالاتر ببرم دلواپسی نداشتم. برای من دراین زمینه متر و معیاری وجود ندارد. مسئله دیگری وجود دارد که برای من بیشتر نگران کننده است و البته قابل اهمیت.

چیزی که من میدانم این است که به طور قطع هر کسی می خواهد موفق باشد اما نمی تواند موفقیت را به عنوان یک هدف برای خود ترسیم کند. نکته قابل توجه اینجاست که نباید برای موفق بودن نگران بود در عوض باید درباره قابل توجه بودن به شکل مثبت و مثمر ثمر واقع شدن نگران بود و روی این هدف کار کرد.

 وقتی سعی کنی فرد مفیدی باشی ، بدون شک موفقیت هم پشت سر آن خواهد آمد.

 

ارسال پرسش جدید