خوردن به وقت راه رفتن ممنوع!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۸ شهريور

تحقیقات متعددی که در طول سال های اخیر انجام شده است همگی بر این موضوع تاکید دارند که افراد موقع غذاخوردن نباید صحبت کنند ، همینطور که همین تحقیقات می گویند افراد در حین تماشای تلویزیون نباید غذا بخورند.

در هر دو حالت سلامت افراد به مخاطره می افتد بنابراین محققان بر این موضوع تاکید دارند که باید به این مسایل توجه کرد. جدیدترین مطالعات اما غذا خوردن در حین حرکت را منع می کند. شاید اگر شما هم دلیلش را بدانید بدون شک از این کار خودداری کنید.

غذا خوردن در حین حرکت ، حتی اگر غذاهایی که می خرید از جمله مواد غذایی سالم باشند می تواند سبب اضافه وزن شود.

طبق تحقیقاتی که در آگوست 2015 در ژورنال سلامت روانشناسی منتشر شده است ، می گوید از آنجاییکه غذا خوردن در هنگام راه رفتن می تواند باعث پرخوری شما به خصوص در ادامه روز شود ، طبیعی است که بعد از مدتی با اضافه وزن روبه رو خواهید شد.

 

چرا غذاخوردن و راه رفتن با هم در تضادند؟

 

چند دلیل رواشناسی می تواند در این زمینه دخیل باشد. خب طبیعی است که هر شکلی از حواس پرتی می تواند منجربه غذا خوردن شود. حتی برای کسانیکه رژِیم هم دارند همین وضعیت مصداق پیدا می کند.

آنها راه رفتن را به ورزش کردن تشبیه می کنند بنابراین طبیعی است که در حین راه رفتن کمی بیشتر از حد معمول غذا می خورند.یعنی خودشان را برای اینگار مجاز می دانند.

موضوع این است که مواد غذایی باید در زمانی خاص به عنوان غذا میل شوند و آن هم در شرایطی که ما بتوانیم ببینیم دقیقا چه چیزهایی می خوریم و چقدر می خوریم.در حقیقت وقتی ما با برنامه غذا بخوریم و از آنچه که خورده ایم به لحاظ محتوا و مقدار آگاه باشیم ، در ادامه ساعت های روز حواسمان هست که چقدر خورده ایم و برای خوردنی های دیگری که پیش روی ما قرار می  گیرد بهتر تصمیم می گیریم.

 

اما مادامیکه حرکت می کنیم ، تلویزیون نگاه می کنیم و یا با دیگران حرف میزنیم اصلا حواسمان به خوردن نیست ، پس طبیعی است که کنترل غذاهایی که می خوریم از دستمان در می رود.


 

 

منبع : canadianliving

ارسال پرسش جدید