روزشمار تاریخ معاصر ایران ، 28 شهریور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۸ شهريور

 

28 شهریور 1335

 

لايحه تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) كه در شوراي وزيران به تصويب رسيده بود، به مجلس شوراي ملي ارائه شد.

 

 

 

 

28 شهریور 1333

 

 

علي اميني ـ وزير دارايي دولت زاهدي ـ متن توافقنامه باكنسرسيوم بين المللي نفت را امضأ كرد.

 

 

28 شهریور 1320

 

دولتهاي شوروي و انگليس كه نيروهايشان در شهرهاي ايران حضور داشتند، حكومت جديد تهران به رياست محمدرضا پهلوي را به رسميت شناختند.

 

28 شهریور 1305

 

وزارت معارف با موافقت وزارت خارجه، لايحه تمديد مدت مأموريت «هس» امريكايي ـ رئيس مدرسه عالي حقوق ـ را تهيه كرد تا پس از امضاي وزير به مجلس شوراي ملي تقديم گردد. مجلس پنجم حاضر به تصويب موضوع تمديد مهلت مأموريت هس نشده بود.

 منبع : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

 

ارسال پرسش جدید