اولین روز مدرسه در کشورهای مختلف (گزارش تصویری)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱ مهر

واکنش بچه ها در دیگر کشورهای دنیا در اولین روز مدرسه در نوع خود دیدنی و جالب توجه است. خبرگزاری خبر آنلاین با انتشار این گزارش عکس محور ، واکنش های خاص بچه ها را به تصویر کشید.

اولین روز مدرسه در انگلیس

اولین روز مدرسه در امریکا