تصاویر ماه گرفتگی صبح دوشنبه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ دوشنبه ۶ مهر

 خبر آنلاین : برای نخستین بار در ۳۴ سال گذشته مردم جهان در بامداد امروز توانستند ابرماه و ماه‌گرفتگی کامل را به صورت همزمان در آسمان مشاهده کنند. مجموعه‌ای از عکس‌های انتخاب شده این پدیده را از سراسر جهان ببینید.

ابر ماه سایه در زمین: