خانواده بکهام از مکله بریتانیا ثروتمندتر هستند!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۹ مهر

توریسم آنلاین در گزارشی کوتاه و به نقل از موسسه و مدرسه بازاریابی تجارت در لندن درباره میزان درآمد خانواده بکهام ، سطح درآمد این فوتبالیست سابق را با ملکه بریتانیا مقایسه کرده که البته در همین راستا هم نتیجه بسیار جالب توجهی به دست آمد.

این موسسه ارزش درآمد برند بکهام را در حدود نیم میلیارد پوند یعنی چیزی معدل تقریبی 771 میلیارد پوند تخمین زده است.

 

درآمدهای این خانواده شامل سرمایه گذاریهای دیوید بکهام با استفاده از درآمد فوتبال(150 میلیون پوند)،برند بکهام(70 میلیون پوند)،خانه مد ویکتوریا(60 میلیون پوند) و اموال دیگر(190 میلیون پوند) در مجموع به 470 میلیون پوند رسیده است.

آمار نشان می دهد که این خانواده نسبت به ملکه بریتانیا با 340 میلیون پوند (بر اساس فهرست ساندی تایم ریچ) ثروتمندترند.

همانطور که روز به روز برند بکهام پیشرفت می کند ،ویکتوریا نیز در شوهای مختلف مد جلب توجه کرده و بچه های خانواده هم در این درآمد زایی بی تاثیر نبوده اند.

رومئو –پسر دوم بکهام- با تبلیغات کریسمس "بربری" باعث افزایش 14 درصدی سود این برند شد.

 

ارسال پرسش جدید