شب عاشقان بیدل ، جدیدترین کتاب کیارستمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۱۱ مهر

اگر می خواهید گزیده ای از اشعار کلاسیک و معاصر ایرانی را در قالب یک مجموعه کتاب داشته باشید ، بروید سراغ جدیدترین کتاب عباس کیارستمی.

کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر عباس کیارستمی کارگردان باسابقه سینمای ایران، در تازه ترین کتاب خود گزیده‌ای از اشعار شاعران ایرانی با موضوع «شب» را در قالب کتابی با عنوان «شب عاشقان بی‌دل» گردآوری کرده است.

این کتاب که در قالب دو مجلد منتشر شده است. 

مجلد اول از این کتاب در ۴۰۰ صفحه انتخاب او از بریده اشعار شاعران کلاسیک و کهن فارسی را شامل می‌شود و مجلد دوم از آن در ۳۰۰ صفحه انتخاب او از بریده اشعار شاعران معاصر با همین موضوع را در برمی‌گیرد.

شب عاشقان بی دل

موسسه چاپ و نشر نظر این دو کتاب را منتشر و با قیمت ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رساند.

پیش از این نیر عباس کیارستمی انتخاب و برش خود از اشعار شاعرانی همچون حافظ، سعدی و مولانا را در قالبی مشابه منتشر تدوین کرده بود.

ارسال پرسش جدید