کارلوس کیروش ، 28 ماه بدون شکست
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۲ مهر

کارلوس کیروش اگرچه اینروزها با همجمه انتقادات فوتبالی ها رویه رو شده ، اما او همچنان مربی محبوب ایرانی هاست و نمی توان شدت علاقه مردم فوتبال دوست را به این مرد پرتغالی کتمان کرد.

کیروش هر چند نتواست در دوبازی گذشته تیم ملی ایران ، بردی را دشت کند اما کسب دو مساوی پیاپی باعث شد او در طول 28 ماه گذشته همچنان بدون شکست باقی بماند.

با وجود اینکه تیم ملی ایران به سرمربیگری کارلوس کیروش از 28 ماه پیش تا امروز با تیم های قدر آسیا از جمله ژاپن و کره روبه رو شده است اما هیچکدام از آنها نتوانستند تیم این مرد پرتغالی را شکست بدهند و از همین روست که تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ آسیا همچنان در صدر نشسته است و البته کارلوس کیروش هم بدون شکست همچنان پیش می رود.

ارسال پرسش جدید