بزرگترین سرمایه گذار جهان خیال بازنشستگی ندارد!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۳ مهر

مجله خبری : وارن بافت ، بزرگترین سرمایه گذار جهان و یکی از 10 ثروتمند بزرگ دنیا با وجود اینکه 85 سالگی خود را می گذراند اعلام کرده که خیال بازنشستگی ندارد.

وارن بافت در مصاحبه ای گفته ، ترک کار و بازنشستگی برای او مترادف است با دیوانگی!

"اگر بازنشسته شوم ، مانند آدم هایی خواهم شد که می توانم خیلی راحت مانند آنها را ببینم. آنها یک هفته تمام برنامه ای جز صحبت کردن درباره مدل موهای خود ندارند و این باور و خواسته من از زندگی نیست."

برای بافت مهم نیست اگر ماهیچه هایش دیگر آنقدر قدرت ندارند که بتواند در یک مسابقه دو شرکت کند ، مهم این است که او می خواهد کارش را ادامه بدهد و در بورس حضور داشته باشد و کمپانی های مختلف را بخرد و مال خود کند.

با همه این احوال چه چیزی بیشتر از کار کردن و سهام خریدن می تواند وارن بافت را خوشحال کند؟ در واقع او با ارزش درآمد خالص بیش از 62 میلیارد دلار احتیاجی به ادامه کار با این همه جدیت ندارد. اما ظاهرا برای بزرگترین سرمایه گذار جهان کار فقط کار نیست ، چیزی فراتر از آن است. چیزی مانند تفریح.

بافت دراین باره می گوید: من کار کردن را بیشتر از هر فعالیت دیگری در زندگی ام انجام می دهم. در واقع هیچ چیز برای من لذت بخش تر  از کار کردن نیست. من با کارم زندگی می کنم و وقتی به دفترم می روم مثل این می ماند که روی ابرها پرواز می کنم.

منبع : business insider

ارسال پرسش جدید