طالع بینی روزانه ، شنبه 25 مهر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۲۵ مهر

فروردين

امروز شما مي توانيد احساسات خود را به فردي كه مدتهاست زير نظر داريد بيان كنيد، اين كار كمك مي كند تا رابطه شما به يك مرحله جلوتر برود و شما بيشتر با همديگر آشنا شويد. اوايل ساعت كاري امروز كارهايتان گره مي خورد ولي با گذشتن زمان همه چيز به روال عادي روزانه خود بر مي گردد.

ارديبهشت

بعضي از شما هنوز به موفقيتهاي دست يافته زندگيتان پي نبرده ايد، براي فهميدن آنها فقط بايد خودتان و اعتماد بنفستان را قوي تر كنيد. براي هر يك از شما اين موفقيتها ممكن است متفاوت باشد، براي يكي شايد در روابط عاطفي و براي ديگري در كار. ولي امروز براي شما روز پي بردن به آنهاست.

خرداد

بعضي از مسائل زندگيتان آنگونه كه مي خواهيد پيش نمي رود،  با كمي آسوده گرفتن از روي مسئله ها گذر كنيد و سخت نگيريد تمام مشكلات به خودي خود حل مي شود فقط كمي صبر و تحمل احتياج داريد. در روابطتان كمي دقت كنيد ، از جمله هاي سنگيني كه ممكن است بعداً از گفتن آنها پشيمان شويد استفاده نكنيد.

تير

امروز سعي كنيد براي كارهاي نيمه تمامتان كمي وقت بگذاريد و آنها را به پايان برسانيد. اين كار باعث مي شود پروژه هاي جديد زير دستتان بيايد و كارهايتان سرعت بگيرد. اصرار بيش از حد در روابط عاطفي فايده اي براي شما ندارد كمي زمان به رابطه تان بدهيد. 

مرداد

امروز را صرف رابطه هاي احساسي زندگيتان بكنيد، زيرا به كمي توجه احتياج دارند و گرنه از اين چیزی كه هست كم رنگ تر مي شود و باعث اين موضوع بي تفاوتي شماست، كمي براي كار كردن به خود استراحت بدهيد بدنتان احتياج به جذب انرژي دارد نه صرف آن. 

شهريور

امروز براي شما بسيار جالب خواهد بود ، چون ممكن است از طرف اطرافينتان به شما ابراز علاقه شود و پذيرفتن اين احساسات براي شما مفيد است در طي روز لبخند بر روي لبانتان مي نشیند و به صورت مثبتي روي تمام كارهايتان اثر مي گذارد.

مهر

شايد براي آرامش روح و يا از روي عادت ، شما بايد امروز برنامه كل هفته تان را مشخص كنيد، بي برنامه گي در زندگيتان فقط باعث آزار مي شود. با چيدمان درست شما براي خودتان وقت پيدا مي كنيد و مي توانيد از آن استفاده مفيد بكنيد و كمي به روح و روان خود آرامش بدهيد. 

آبان

دوران سخت زندگي شما رو به پايان است و در انتها پاسخ مثبت منتظرتان است. صبر و تحمل شما در اين روزها باعث تحسين است و مي توانيم به شما وعده روزهاي خوب را در نزديكي بدهيم. مشكلات كاري امروز براي شما وجود ندارد و شما را اذيت نمي كند. 

آذر

شما كاملا متقاعد شده و ديگر انتظارهاي بي جا در رابطه با اطرافيانتان نداريد، مي دانيد دوست واقعي كنارتان ايستاده و تا انتهاي مشكلات به شما كمك مي كند و شما را درك مي كند براي همين تلاش براي پيدا كردن يك فرد جديد بي فايده است. شما بهترين ها را در كنار خود داريد، كمي زمان  ، نديده ها را هم نشانتان مي دهد. 

دي

بعضي مسائل را خودتان بايد حل كنيد. براي شما گذشتن از آنها فايده اي ندارد و بايد جواب آنها را خودتان بدست بياريد تا كارها برايتان آسان شود. در روابط عاطفي تان صبر و تحمل داشته باشيد. كم طاقتي به ضرر شما تمام خواهد شد. 

بهمن

براي سرعت گرفتن كارهاي انجام نشده به دنبال راه حل هاي جديد بگرديد. اگر مثل گذشته رفتار كنيد فقط درجا زده و به جلو حركت نمي كنيد. امروز با انرژي مثبت و رفتار خوبتان مي توانيد مورد توجه اطرافيان قرار بگيريد و با كمي دقت بيشتر با انسانهاي خوب اطرافتان آشنا شويد. 

اسفند

شما اول بايد مشكل زندگي را بيابيد و بعد برايش دنبال راه حل باشيد. شما مي دانيد در كارها و يا رابطه تان دچار مشكل شده ايد، ولي نمي دانيد مشكل كجا هست و يا چيست؟ براي حل كردن مسئله اول بايد سوال را پيدا كنيد، مطمئناً يافتن جواب بسيار آسان است. 

 

منبع از سايت : http://www.gunlukfal.gen.tr

 

ارسال پرسش جدید