آرامش بی پایان در دشت های ابریشم (تصاویر)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۸ مهر

توریسم آنلاین : منطقه تاریخی "موراویا" که در مرکز اروپا قرارگرفته است ،در قرن بیستم بخشی از جمهوری چک شد.
دشت های پست و بلند سبز، مزارعی با خاک های حاصل خیز و روستاهای زیبا و کوچک و تماشای گوزن و خرگوش و گراز و... از بهترین های این منطقه هستند.

این منطقه به غیر از زیبایی طبیعی به خاطر سنت های جالب مردم و معماری نیز مورد توجه است.

نرمی و روانی دشت های این منطقه باعث شده که به آن دشت ابریشم لقب بدهند. این تصاویر را از دست ندهید.

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

دشت های موراویا در جمهوری چک

ارسال پرسش جدید