چشم انداز بی نظیر این اتاق ها را ببینید (عکس)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۳۰ مهر

به گزارش توریسم آنلاین در نقاط مختلف دنیا خانه ،سوئیت و هتل هایی با اتاقهای ویژه هستند که چشم انداز زیبایشان به مانند یک قاب عکس عمل می کند و اقامت در آنها ارزان نخواهد بود.

طراحی مناسب پنجره ها بر چشم انداز اتاق تاثیر زیادی دارد.البته فضای بیرونی آن هم که به یک ساختمان بلند و بی قواره باز شود یا به آبی دریا و جنگل سبز بسیار مهم است.

نور طبیعی تغذیه کننده جسم ،روح و ذهن انسان است و زندگی در خانه هایی با چشم انداز خوب ،زندگی سالم تری را به شما هدیه می کند.

در ادامه 12 اتاق زیبا می بینید که احتمالا فوق العاده بودن چشم اندازشان را خودتان تایید می کنید:

زرمت ، سوییس

 

سنت لوسی(کشور جزیره ای کوچک در دریای کارائیب)