با کیف جاسوسی سیا برای ضبط مکالمات آشنا شوید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۵ آبان

در حالی‌که امروزه حمل کردن وسایل ضبط کننده صدا بسیار راحت است، در دهه 50 میلادی این کار چندان ساده نبوده است. با راه‌حل سازمان جاسوسی آمریکا، سیا برای فایق آمدن این مشکل آشنا شوید.
سیا کیف دستی را طراحی کرده بود که درون آن ضبط کننده صدای حجیمی قرار می‌گرفت. ضبط صدا با لمس سویچی  خارج از کیف آغاز می‌شد.حدس زده می‌شود از این وسیله برای ضبط مکالمات دیپلمات‌های شوروی سابق در زمان جنگ سرد استفاده می‌شده است.

منبع: lifrehacker

ارسال پرسش جدید