پناهندگان ورزشکار می‌توانند زیر پرچم المپیک در ریو 2016 شرکت کنند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ آبان

توماس باخ، رييس كميته بين المللي المپيك اعلام كرد: «اين تصميم براي كمك به ورزشكاران پناهنده است تا بتوانند روياهاي ورزشي خود را تحقق ببخشند. حتي زماني كه از مشكلاتي مانند خشونت و گرسنگي رنج مي برند. خوشحالم كه در اين جلسه سازمان ملل اعلام مي كنم IOC از ورزشكاران حر فه اي در بين پناهندگان دعوت مي كند تا در المپيك ريو ٢٠١٦ شركت كنند. اگر اين ورزشكاران تيم ملي ندارند، پرچمي كه زير آن رژه بروند و سرود ملي ندارند، از آنها دعوت مي كنيم زير پرچم المپيك و با سرود المپيك مسابقه دهند. آنها مي توانند با يازده هزار ورزشكار ديگر از ٢٠٦ كشور مختلف يك خانه در دهكده المپيك داشته باشند».

اين سمبل اميد براي تمامي نمايندگان در سراسر دنيا است و باعث مي شود دنيا بيشتر از اين بحران آگاه شود. هنوز مشخص نيست چقدر اين پروژه موفقيت آميز خواهد بود.

پيش از اين نيز ورزشكاراني زير پرچم المپيك مسابقه داده اند. گواور مدينگ ميكر، يكي از ورزشكاراني است كه در المپيك ٢٠١٢ لندن زير پرچم IOC مسابقه داد. او اهل سودان جنوبي بود و هنوز كشورش از سوي IOC كاملابراي شركت در مسابقات به رسميت شناخته نشده بود. سه ورزشكار نيز در سال ٢٠١٤ در سوچي زير پرچم IOC مسابقه دادند. ١٨٠ نفر از ١٩٠ اعضاي سازمان ملل با اين راه حل باخ موافقت كردند.

باخ همچنين در صحبت هايش گفت: «اكنون زماني است كه جوامع بين المللي با يكديگر متحد مي شوند تا مسابقات صلح آميزي را برگزار كنند. در دهكده المپيك، شاهد اتحاد و همدلي هستيم. ورزشكاران از ٢٠٦ مليت مختلف با يكديگر بدون تبعيض و با همدلي زندگي مي كنند. اين روح المپيك است. IOC با برنامه سال ٢٠٢٠ نشان داد كه استانداردهاي مديريت خوب و فعاليت شفاف را رعايت مي كنند. از ديگر سازمان هاي ورزشي نيز مي خواهيم اصلاحات مورد نياز را انجام دهند».

منبع: اعتماد

ارسال پرسش جدید