تصاویر کلبه مدرن شده قدیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۲ آبان

الحاق بخش جدیدی به کلبه‌ای صد و ده ساله در بریزبن استرالیا که همرا با حفظ اصالت بنا بوده است. این خانه روستایی ساخته شده در 1906 اکنون دو بخش جدید دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: desiretoinspire

ارسال پرسش جدید