یک ژنرال بازنشسته می‌گوید مهمترین اصل در رهبری خوب داشتن ارتباطات آهنین است
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۱ آبان

یک ژنرال سه ستاره بازنشسته راز رهبری موفق را در داشتن توانایی‌ها قوی ارتباطی می‌داند او توصیه می‌کند همیشه از آهنین بودن توانایی‌های ارتباطی خود مطمئن باشید.

ژنرال فرانک کرنی می‌گوید ارتباطات شما باید در سه مرحله شکل بگیرد.  بسیار شبیه موقعیت قبل از آغاز عملیات یعنی شما دستورات را می‌دهید، طرق مقابل دستورات ارسال شده را پاسخ می‌دهد و شما چیزهایی را که ممکن است بد فهمیده شده است را اصلاح می‌کنید. کرنی توضیح می‌دهد :

در جهان ما اغلب ارتباطات یک طرفه است. ایمیل یک مثال کلاسیک است.اینکه مردم منظور ما را می‌فهمند برای ما یک فرض اساسی است، اما فرستادن ایمیل به معنی خوانده شدن نامه است نیست. با ارتباط سه گانه شما مسائل را سریع‌تر و آسان تر روشن می‌کنید.

کوچکترین ارتباط بد می‌تواند همه چیز را از مسیر خود خارج کند، پس بدون توجه به کاری که می‌کنید تا جایی که ممکن است روشن و واضح باشید. شما مسول جان افراد نیستید ولی الزامی برای استفاده نکردن از روش‌های افسران ارتش  نیست. چنانچه کرنی می‌گوید:

رهبری سنجیده عمل کردن است: به تصادف یک تیم موفق نخواهید داشت.

منبع:lifehacker 

ارسال پرسش جدید