آسیاب قدیمی به مرکز بوم شناسی تبدیل شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۱ آبان

در جزیره مدیترانه‌ای کرس یک آسیاب قدیمی و فضای اطراف آن به مرکز بوم‌شناختی آزاد طبیعی تبدیل شده است و به عنوان مرکزی برای گردش، ملاقات و شنا تبدیل شده است. همچنین محل آموزشی برای توضیح ارتباط آب و انرژی در گذشته و زمان حاضر اینجاد شده است.

 

 

 

 

 

 

یک توربین آبی کوچک الکتریسیته مکان را تامین می‌کند. به طور کلی تمام انرژی مصرفی از همین جا تامین می‌شود.

 

 

مجموع وسایل این مرکز 12000 کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌کنند این مقدار 14 برابر از مصرف متوسط یک خانواد کمتر است.

منبع: archdaily

ارسال پرسش جدید