تصاویر ماشین دکتر محمد مصدق
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۶ آبان

 تاریخ ایرانی تصاویری را برای اولین بار  از ماشین بازسازی شده دکتر محمد مصدق نخست وزیر اسبق ایران منتشر کرده‌است. بعد از انقلاب به همت متولیان قلعه احمدآباد، این خودروی پونتیاک مدل ۱۹۴۸ به تهران منتقل و تعمیر شد و به احمدآباد که بردند دورش را دیوار کشیدند و وسط اتاقی محصور پارک شد.  این ماشین را قبل از تعمیر نشان می‌دهد و دیگری عکسی است که به تازگی از ماشین مصدق گرفته شده است.

 

 

 

 

منبع: تاریخ ایرانی

ارسال پرسش جدید