فرم های جدید ثبت درخواست های مربوط به کارت عضویت


به اطلاع اعضای محترم باشگاه روی خوش زندگی میرساند، به منظور سهولت ارتباط اعضای گرامی با بخش پشتیبانی کارت ها، فرم های مجزایی جهت پیگیری درخواست ها در وب سایت باشگاه ایجاد شده است. این فرم شامل 

* فرم درخواست صدور کارت عضویت در باشگاه ویژه اعضای گلد و دیاموند

* فرم درخواست تغییر کارت و ارتقا به سطح دیاموند ویژه اعضای گلد

* فرم اعلام گم شدن کارت عضویت

این فرم ها در صفحه شخصی شما در وبسایت باشگاه تعبیه شده است و پس از تکمیل فرم ها، کد پیگیری به شما ارائه داده میشود که از طریق آن میتوانید درخواست خود را پیگیری نمایید. این فرمها در حال حاضر فقط برای اعضای شهر تهران قابل استفاده میباشد. کارت های درخواستی از تاریخ ثبت در وب سایت ظرف مدت 2 الی 4 هقته صادر و ارسال میگردد.

ارسال پرسش جدید