وودی آلن از آنی هال متنفر است
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۲ مرداد

 

یکی از بزرگترین کارگردان های دنیا از یکی از مشهورترین و البته شاید موفق ترین ساخته های خود متنفر است! با وجود اینکه آنی هال ساخته وودی آلن در سال 1977 چهار جایزه از آکادمی آوارد را مال خود کرد اما از قرار کارگردان بزرگ دنیا از کار خود خوشش نمی آید. در شرایطی که همه منتقدان دنیا آنی هال را به عنوان بهترین کار وودی آلن می شناسند اما او خودش بر این باور است که این کمدی رمانتیک یکی از بزرگترین ناامیدی های کاری وی بوده است. وودی آلن درباره این فیلم می گوید : هیچکس متوجه نشد چه اتفاقی در جریان فیلم واقع می شود. همه بیشتر به روابط بین من و دیان کاتون توجه می کردند و این چیزی نبود که من از ساختن فیلم دنبالش بوده باشم!

ارسال پرسش جدید